Become a child of God

Hoe om kind van God te word?

Stap 1:  Sê hierdie gebed HARD op:

Here ek bely ek is n sondaar en dat ek U nodig het.  Vergewe my sonde en reinig my van al my ongeregtighede.  Was my met U Bloed en maak my witter as sneeu.

Ek neem U nou aan as my Heer, Redder, Saligmaker en verlosser en ek stel my geloof nou in U.  Maak my U kind en maak my nuut.  Ek glo dat U, U seun Jesus gestuur het om aan die kruis vir my sondes te sterf en opgestaan het uit die dode en sit aan die Regterhand van God.

Dankie dat U my nou U kind gemaak het en dat ek aan U behoort. Deur die geloof ontvang ek nou die geskenk van die ewige lewe.  Jesus ek vra U nou dat U my sal vervul en doop met U Heilige Gees en U vuur. Ek bid en vra dit in Jesus Christus se naam, met gebed, smeking en danksegging aan U al die eer. Amen en Amen!!

Wedergeboorte:                                         Joh 3:3 en 5

Heilige Gees:                                              Joh 1:33

Stap 2: Bekering                                         Verwysing “Het jy genoeg olie” voublaadjie.

Stap 3: Heiligmaking                                 Verwysing “Het jy genoeg olie” voublaadjie.

Stap 4: Teenstand en misleiding             Verwysing “Het jy genoeg olie” voublaadjie.

Jesus se koms is naby!

Jesus het jou lief!