Profetiese gebeure en vervullings

Tyd verkort dramaties Matt 24:22

Al 10 maagde slaap geestelik Matt 25:5

Predikers en Lidmate is lou Opb 3:16

“Church-hopping” deur massas Christene eskaleer Amos 8:11-12

Massas valse leraars wêreldwyd 2Pet 2:1-23

Massiewe afval onder Christene wêreldwyd 2Thes 1:8 / 2Thes 2:3

Misleidings intensifiseer wêreldwyd Matt 24:24

Regerings wêreldwyd korrup en antichrist Ps 2:2-3

Gay/Lesbiese huwelike eskaleer Luk 17:28-30

Rykes word ryker, armes word armer Jak 5:1-6

Satanisme en spiritisme eskaleer wêreldwyd 1Tim 4:1

Menige paartjies trou nie, maar bly saam 1Tim 4:2-3

Tegnologiese strik en mensebeheer neem toe, 666 en G.S.P.S Opb 13:16-18

Uitfasering van kontant eskaleer Opb 13:17

Tekens aan die son, maan en sterre neem toe – Bloedmane Luk 21:25

Jode-haat en die verdeling van Israel neem toe Joel 3:2-3

Vervolging, marteling en uitwissing van Christene eskaleer Joh 16:1-3

Islamietiese ekstremiste en Jihadisme (selfmoord) neem toe Gen 16:10-12

Onstabiliteit in die Midde-Ooste en Israel verhoog Sag 12:1-3

Wêreldwye migrering van mense Mark 13:8

Pes siektes (vigs) Ps 91:6 en Ebolla Matt 24:7

Wêreldwye intensifisering van SMARTE, SMARTE, SMARTE onder ons oë!! Matt 24:8

Minimum kennis vermeerdering afgelope 5900 jaar

Armageddon

Esegiel 38, 39

Sagaria 14:1-21

Openbaring 16:16

Openbaring 19:11-21

prof