Openbaring – onsettende eenvoud

Die onsettende eenvoud van die boek Openbaring

(geskryf in die jaar 95 NC)

Openbaring 1

 

‘n Verheerlikte Jesus openbaar Hom aan ons – lees die profesie – Hy gaan kom met die wolke – sewe briewe aan sewe gemeentes (meld 2 keer naby/gou)

Openbaring 2 & 3 (die kerk periode van 2000 jaar)

Sewe fiesiese gemeentes ( van 90 gemeentes) ontvang elkeen ‘n brief gerig aan die leraar (weg vertaal in nuwe vertalings verwys na gemeente). Elke gemeente stel ‘n kerkbedeling en kerktydperk voor.

 

Efese – die teruggevalle kerk (95 NC)

Smirna – die vervolgede kerk (150 NC)

Pergamus – die verleide kerk (Konstantyn – heidense feeste en kersfees, 325 NC)

Thiatire – die afvallige kerk (Roomse kerk pous, biskoppe, kardinale) (donker middel eeue 606 NC)

Sardis – die dooie kerk (Hervorming – Luther, 1500 NC)

Filadelfia – die evangeliseerende kerk (Wesley, Moody, Finney) (1750 NC)

Loadisea – die lou kerk van menseregte wat God uit Sy mond sal spoeg (1900 tot nou)

 

Openbaring 4

 

‘n Gedetaileerde gesig van God en Sy troon

 

Openbaring 5

 

Jesus  as die Lam van God, alleen waardig om die boek te neem en die sewe seëls oop te maak

Openbaring 6-18

 

(die groot verdrukking van 7 jaar begin hier)

 

Jesus het ‘n boek met sewe seëls – sewe engele met sewe basuine – sewe engele met sewe skale of bakke met God se toorn (God se getal 777)

 

Eerste seël: Jesus maak die eerste seël oop – die antichris verskyn op ‘n witperd as die “Valse Christus” (Matt 24:4-5)

 

Tweede seël: ‘n Rooiperd – die antichris voer oorloë wêreldwyd miljoene sterf (Matt 24:6)

 

Derde seël: ‘n Swartperd – enorme hongersnood wêreldwyd a.g.v. oorloë (Matt 24:7)

 

Vierde seël: ‘n Vaalperd – bykans 2 biljoen mense sterf (Matt 24:9)

 

Vyfde seël: Massas Christene sterf as martelare, reeds begin in Midde Ooste – marteling en onthoofding (Joh 16:1-3 / Opb 20:4)

 

Sesde seël: Gebeure aan die einde van die groot verdrukking van 7 jaar met die slag van Armageddon (Esg 38, 39 / Sag 1 / Opb 19:11-21)

 

Openbaring 7 (Groot verdrukking)

 

– 144 000 Jode word deur God gered met (777) op hul voorhoofde in die groot
verdrukking en hulle begin (saam met Moses en Elia Opb 11) die evangelie as die
Jode verkondig.

 

– Ontelbare Christene (5 onwyse maagde) in die Hemel wat uit die Groot verdrukking kom.

 

Openbaring 8 (Groot verdrukking – sewende seël)

 

Sewe engele met sewe basuine (trompette) kondig God se verdere oordele aan:

 

Eerste engel: Hael en vuur verbrand ‘n derde van alle bome en gras

 

Tweede engel: Groot meteoriete val in die see, ‘n derde visse en skepe vergaan

 

Derde engel: Komeet Alsem se stof vergiftig ‘n derde van alle waterbronne, massas sterf

 

Vierde engel: ‘n Derde van die son, maan en sterre word duister

 

Openbaring 9 (Groot verdrukking)

 

Vyfde engel: Meteoriet tref aarde, maak ‘n gat en miljoene demone kom en pynig die mense 5 maande lank

 

Sesde engel: 200 Miljoen Chinese soldate val Europa/Israel binne, en maak 2 biljoen mense dood (Joel 2:1-11)

 

Openbaring 10 (Groot verdrukking)

 

‘n Verseelde boekie wanneer die sewende engel blaas word die koninkryk op aarde aan Jesus gegee! (Opb 11:15)

 

Openbaring 11 (Groot verdrukking)

 

Moses en Elia keer terug met verheerlikte ligame met bo-natuurlike kragte en tree saam met die 144 000 Jode op! Die sewende engel blaas! ‘n Aankondiging uit die hemel dat die koninkryk die eiendom van Jesus Christus word!

 

Openbaring 12 (Groot verdrukking)

 

Profetiese gebeure: Jakob se 12 seuns, Maria swanger met Jesus, Satan met ‘n derde engele uit die Hemel uitgewerp. Jesus word gekruisig – Israel vlug na Petra woestyn vir drie en ‘n halwe jaar (Matt 24:16-28)

 

Openbaring 13 (Groot verdrukking)

 

– Satan gee die antichris groot mag oor alle stamme, tale en nasies. Die antichris voer
oorlog teen die Christene (5 onwyse maagde) en oorwin hulle (Opb 12:11)

 

– Die valse profeet (Katolieke Kerk Opb 17-18) lyk soos ‘n lam maar praat soos ‘n
draak. Hierdie valse kerk mislei miljoene Christene om die 666 merk te vat (Satan se
getal 666)

 

Openbaring 14 (Groot verdrukking)

 

– Die 144 000 Jode word deur Jesus weggevoer na die Hemel: Drie engele verkondig
vir oulaas die evangelie aan alle nasies, stamme, volke en tale.

 

– ‘n Beskrywing van die slag van Armageddon, perde tot aan hulle tooms in bloed
320km ver (Opb 19:11-21 / Sag 14:1-21 / Esg 38-39)

 

Openbaring 15 (Groot verdrukking)

 

Sewe engele met sewe skale of bakke vol van God se grimmigheid kondig God se finale oordele aan!

 

Openbaring 16 (Groot verdrukking)

 

Eerste engel: Bose swere aan die mense

 

Tweede engel: See word bloed, alles in die see sterf

 

Derde engel: Riviere en water fonteine word bloed

 

Vierde engel: Die son skroei die mense met groot hitte (Jes 30:26

 

Vyfde engel: Die antichris se koninkryk word verwoes

 

Sesde engel: Die Eufraat rivier droog op vir enorme oosterse weermag vir die slag van Armageddon

 

Sewende engel: ‘n Masiewe wêreldwye aardbewing, alle stede val, berge en eilande verdwyn

 

Openbaring 17-18 (Groot verdrukking)

 

God bring die Rooms-Katolieke kerk in gerig oor hul eeu oue Goddelooshede

 

Openbaring 19 (Groot verdrukking)

 

– Die bruilof van die Lam in die Hemel

 

– Jesus se openbare koms – slag van Armageddon

 

Openbaring 20

 

Satan word vir ‘n duisend jaar gebind!

 

Jesus heers as die Vredevors vir 1000 jaar op aarde (Jes 11:1-9 / Sag 14:9). Ons heers saam met Hom as konings op aarde (Opb 5:10)

 

Satan word ontbind – verlei massas – die aarde verbrand (2Pet 3:5-10)

 

Die wittroon oordeel (Oordeelsdag)

 

Openbaring 21

 

God herskep alles – Nuwe Hemel, nuwe aarde met die nuwe Jerusalem as die woonplek van Jesus met Sy bruid.

 

Openbaring 22

 

God se laaste waarskuwing en beloftes!

 

5 keer naby voor die deur

 

God se diensknegte regeer tot in alle ewigheid

 

 

Wat ‘n voorreg – Is jy gereed!!!