Beknopte weergawe van ‘n eg ou tydse Joodse troue tradisie

Wanneer ‘n Joodse jongman die meisie van sy drome ontmoet het – gaan hy na sy Vader toe en vertel hom daarvan.  Indien sy Vader saamstem vertrek beide Vader en seun na die meisie se ouers se huis.  Daar aangekom word die meisie se ouers verwittig en word daar onderhandel oor ‘n prys vir hul dogter.  Sodra daar eenstemmigheid bereik is word ‘n kontrak geteken en die prys betaal en vind die verlowing plaas.

 

Daarna gaan die bruidegom en sy Vader terug na hul huis, waarna die bruidegom begin om vir hom en sy verloofde vrou (sien Matt 1 v 20-24) ‘n huis te bou by sy Vader se huis.  (Joh 14 v 1-3)

 

Intussen berei die bruid haar voor om na haar toekomstige woonplek te gaan, leef ‘n rein en heilige lewe en moet sy genoeg olie in haar kannetjie en in haar lampie hê, want haar bruidegom kom haar volgens Joodse troutradisie letterlik om middernag uit haar ouerhuis steel. (1 Thess 5 v 2) Haar brandende lampie word in die venster geplaas elke nag as teken vir die bruidegom dat sy maagdelik rein gebly het (heiligmaking nou) en dat sy gereeds is om te gaan.

 

Sodra die bruidegom hul huis klaar gebou het kom inspekteur sy Vader die huis en as alles in orde is gee hy aan sy seun toestemming om sy bruid te gaan haal.  Daarna vertrek die bruidegom en sy geselskap op die lang pad per voet na die bruid se huis en nader dit om middernag wanneer almal slaap.  Sodra hulle naby die huis kom sien hulle presies waar die bruid slaap omdat die lampie daar brand.  Dan word sy geroep (trompet – 1 Thess 4 v 16) en letterlik gesteel uit haar ouers se huis, (1 Thess 5 v 2) sy neem haar persoonlike besittings met haar brandende lampie en kannetjie vol olie (Matt 25 v 6-10) vir die lang pad per voet na die bruidegom se huis.

 

Sodra hulle daar aankom gaan sy en haar bruidegom vir 7 dae in die bruidskamer in (Gen 29 v 27/28).  Intussen word die bruid se ouers en gesin die volgende oggend wakker en bemerk dat die bruidegom hul dogter in die nag kom “wegsteel” het, waarna hulle hul voorberei om te vertrek na die bruidegom se ouerhuis vir die bruilof en die bruilofsmaal.  (Opb 19 v 7-9) – (Geskenke word aan die bruid gegee – 1 Kor 3 v 9-14, 2 Kor 5 v 10,  Opb 22 v 12)

 

Jesus het na die aarde gekom in opdrag van sy Vader (Joh 3 v 16) en het ons kom koop met Sy kosbare bloed aan die kruis, daarna het Hy teruggekeer na Sy Vader se huis om vir ons ‘n woonplek te gaan berei.  (Joh 14 v 1-3) waarna Hy ons gaan kom haal (1 Thes 4 v 13-17), (Matt 25) ons word weggevoer Hemel toe vir 7 jaar, ontvang ons lone en krone van God en Jesus se bruid.  Intussen kom die gaste (Jode en die 5 onwyse maagde – Opb 7 v 9 en v 14 en Opb 19 v 9) en vind die bruilof en die bruilofsmaal van die Lam in die hemel plaas.  (Opb 19 v 6-9) en keer ons as vrou saam met Jesus ons “Man” terug aarde toe op wit perde (Opb 19 v 11-15 en Sag 14 v 5c) en begin die heerlikste wittebrood om saam met Hom en heers saam met Hom as koning en koninginne) ‘n duisend jaar lank.  Sag 14 v 9, Opb 5 v 10, Opb 20 v 6, Jes 11 v 1-9

 

Baie belangrik om te weet en te verstaan – in die Hemel wag 5 moontlike krone op jou nl. ‘n Martelaarskroon, ‘n Sielewennerskroon, ‘n Heilige Lewenswandelkroon, ‘n Goeie Herderskroon en ‘n Wederkomskroon.  Volgens jou goeie werke elke dag, word daar edelgesteentes in jou krone ingeplaas (Matt 6 v 19-21 en 1 Kor 3 v 12-14) en die hoeveelheid krone en edelgesteentes in jou krone bepaal die posisie waar jy by die bruilofsmaal teenoor Jesus gaan sit en ook oor hoeveel stede jy gaan heers as koning in die duisendjaar van vrede. (Luk 19 v 11-26)