Jesus se 3 opdragte

Jesus se drie opdragte

 

Opdrag 1        Wag in die stad (Jerusalem) op die uitstorting van die Heilige Gees (dissipels)

Hnd 1:14

 

Opdrag 2        Gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie (alle mense)

Hnd 1:8

Mar 16:15

 

Opdrag 3        Vir alle Christene

 

 

Mat 24:45-47

45. Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg (jy) vir wie sy heer (Jesus) oor sy
diensvolk (mede Christene) aangestel het om hulle hul (wederkoms) voedsel op tyd te gee?

46. Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer (Jesus), as hy kom, op hierdie manier besig sal vind.

47. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel.

 

Luk 19:17-19

Jou verdienste wat jy sal ontvang

 

Goddelike Sleutels deur gebed

 

1. Oggend gebed (Mat 6:9-13) (Onse Vader)

2. Verheerlik God (Ps 92:

3. Salf jouself met olie (Ps 92:10) (olyf olie)

4. Geestelike beskerming

Wapenrusting (Efe 6:10-18) (2 Kor 10:3-6)

Bloed beskerming (Efe 1:7) (Heb 9:14)

Vrugte van die Gees (Gal 5:22) (Efe 5:9)

Meld by God aan vir diens (Jes 6:8) NB

Bid vir ander

Seën Israel (Gen 12:3)

Seën jouself en geliefdes

 

Sleutels tot Goddelike seëninge

 

Gebruik hierdie sleutels om die skatkamers van die Hemel te open

 

Psalm 127:1-2

Prediker 12:1

Maleagi 3:10-11

Mattheus 6:33

Jakobus 1:5

 

ALLE HIERDIE GODDELIKE SLEUTELS IS DEEL VAN JOU GEBED.

 

Getuig tot eer van God