Simultaneously escalating of prophetic events & fulfilments

Simultaneously escalating of prophetic events & fulfilments   Massive knowledge increment in the recent 100 years   Dan 12:4 God shortens time               Matt 24:22 Al 10 virgins are spiritually asleep                 Matt 25:5 Ministers & church members are lukewarm           Rev 3:16 “Church – hopping” by multitude of Christians escalate          Amos 8:11-12 Multitude of false ministers worldwide                  2 Peter 2:1-23 Massive … [Read more…]

The Jezebel – Spirit

THE JEZEBEL – SPIRIT CRITICAL INFORMATION THAT EVERY CHRISTIAN MUST HAVE & UNDERSTAND IN THIS FINAL HOUR. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free! (John 8v32) INTRODUCTION Question: Who were present in Eden during the creation? God (Joh 1v1-3), Jesus (Joh 1v9-10), Holy Spirit (Gen 1v2) and Lucifer (Ezek 28v13) … [Read more…]

Presentations on Youtube

We are starting to upload all our presentations to youtube.  Please share with everyone. We will be upload all our english and afrikaans presentations – please watch feel free to watch these videos. REALITY OF PROPHECY REALITEIT VAN BYBELSE PROFESIE SEMINAAR (Afrikaans) REALITEIT VAN BYBELSE PROFESIE SEMINAAR MET HEIN VAN DEN BERG SE GETUIENIS (Afrikaans)

Hemelse Gebed

‘n Goddelike Hemelse Gebed Geliefde en geseënde kind van God hieronder volg ‘n Hemelse gebed wat God my geleer het in die diepste beproewing van my hele menswees, wat ek in hierdie kritieke tye waarin ons nou inbeweeg daagliks tydens my oggend gebed in kronologie tot Hom moet bid met astronomiese gevolge! Begin jou oggend gebed ALTYD om God te loof en te … [Read more…]

Jesus se 3 opdragte

Jesus se drie opdragte   Opdrag 1        Wag in die stad (Jerusalem) op die uitstorting van die Heilige Gees (dissipels) Hnd 1:14   Opdrag 2        Gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie (alle mense) Hnd 1:8 Mar 16:15   Opdrag 3        Vir alle Christene     Mat 24:45-47 45. Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg … [Read more…]

Cremation – Verassing

CREMATION – AN ABOMINATION IN GOD’S EYES CRITICAL REASONS WHY CHRISTIANS SHOULDN’T UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE CREMATED.   “And the very God of peace sanctify you wholly; and I pray God your whole spirit & soul & body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.” 1 Thes 5 v 23 “Know … [Read more…]