Lone en Krone

Lone en Krone

Wat ‘n voorreg –Jesus se geskenk aan al Sy ware gehoorsame kinders! “Ons gaan krone dra, ons gaan krone dra, die dag as Jesus weer kom, gaan ons krone dra”! Hierdie wederkoms liedjie word dikwels ywerig deur menig christene regoor Suid Afrika tot eer van God gesing.

 

Vraag :  Waarom is daar lone en krone?

God se woord verklaar dat wanneer Jesus Sy bruid kom haal (Mat25v6-10, Joh 14v2-3) gaan Hy ons vergoed met Sy loon bywyse van krone. (Opb.22v12)

Vraag :  Wie gaan almal as loon, krone ontvang?

Almal wat getrou, gewillig en gehoorsaam Heilige Abba Vader se wil op aarde volbring het. (Mat 7v21, Mat 24v45-47)

Vraag :  Wat moet ons doen?

Almal wat op die fondament Jesus Christus bou, nl. goud, silwer en kosbare stene gaan hierdie loon ontvang. (1 Kor.3v9-15)

Vraag : Hoe gaan hierdie krone lyk?                                                                                                  

Dit bestaan uit Hemelse goud en silwer en word versier met pragtige Hemelse edelgesteentes. (1 Kor3v12)

Vraag : Hoeveel edelgesteentes gaan daar in jou kroon of krone wees?

Jy alleen gaan dit bepaal deur elke dag vir jou skatte in die hemel te vergader, waar geen  mot of roes verniel nie. Elke keer wanneer jy handel en werk volgens God se woord, plaas engele in die Hemel edelgesteentes in jou kroon of krone. Mat 6v19-21, Joh 15v1-5, Jak 2v 14 -26

Vraag : Hoe lyk hierdie Hemelse edelgesteentes en hoeveel soorte is daar?

Daar is twaalf soorte edelgesteentes met verskillende kleure; jaspis, saffier, chalcedoon, smarag, sardoniks, sardius, chrisoliet, beril, topaas, chrisopraas, hiasint en ametis. Opb.21v19

Vraag : Wanneer gaan ons, ons kroon(krone) ontvang?

Na die wegname van die bruid gaan almal wat deel daarvan is, in die Hemel voor die regterstoel (Bema) van Jesus Christus verskyn om hul loon en kroon(krone) te ontvang. Rom.14v10-12, 2 Kor. 5v10, Opb.22v12.

Vraag : Hoeveel tipes krone is daar in die Hemel wat op ware christene wag.

1. n Martelaarskroon – alle christene wat as martelaars gesterf het. Opb. 6v9-11, Opb. 20v4.
2. n Sielewennerskroon – almal wat deel was, wat siele vir God se koninkryk gewin het o.a. deur gebed en woordverkondiging. Fillip. 4 v1.
3. n Heilige lewenswandel kroon – almal wat rein en heilig geleef en gesterf het en in besonder die bruid van Jesus Christus, gaan hierdie kroon ontvang. 1 Thess. 2v19.
4. n Goeie herderskroon (predikers) – alle predikers wat God se kudde (christene) in gees en waarheid reg gelei het (Mal.2 v 5-7) het gaan hierdie kroon ontvang. 1 Petr.5 v 2-4.
5. n Wederkomskroon – Almal wat God se diensvolk (christene) bemoedig, ingelig en betyds gewaarsku het volgens Mat.24 v 45-47 om gereed te maak vir Jesus se koms gaan hierdie kroon ontvang. 2 Tim. 4 v 7-8.          

Vraag : Waarom is dit so belangrik om soveel moontlik krone in die Hemel te ontvang?

God se heilige woord moedig ons aan om vir ons daagliks skatte (krone) in die Hemelbymekaar te maak, want dit bepaal –

1. Jou posisie tydens die bruilof van die Lam teenoor Jesus in die Hemelse bruilofsaal.
2. Jou posisie op die wit perde m.b.t. Jesus tydens Sy openbare wederkoms (Opb.1 v7) en die slag van Armageddon. Sag.14v3-5, Opb.1v7.
3. Jou posisie van regering (Luk.19v16-19)  gedurende die 1000 jaar van vrede op aarde.Opb.5v10, Opb.20v5-6.                                                                                      

Hierdie en nog vele meer wag op al Heilige Abba Vader se getroue en gehoorsame kinders in die Hemel, soveel om na uit te sien!

“En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees! Opb.22v12.

 

Soli Deo Gloria – Aan God al die eer!

 

AMEN!!!