Youtube videos

Kort beskrywing van profetiese eindtyd biblioteek – Afrikaans https://youtu.be/awFHf9i3UBU Short Description of Bible Prophecy – English https://youtu.be/U3wt8tcf1dc

The marvellous simplicity of the book – REVELATION

The marvellous simplicity of  the book – REVELATION. Written in the year 95 a.d.   At that time Jesus answered and said, “I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes!” Matt 11 v 25   Revelation … [Read more…]

Die ontsettende eenvoud van die boek – OPENBARING

Die ontsettende eenvoud van  die boek – OPENBARING. Geskryf in die jaar 95 nC   In daardie dae het Jesus gespreek en gese” Ek loof U, Vader, Here van die hemel en aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir verstandige en wyse mense en dit aan kindertjies geopenbaar het!” Matt 11 v 25   … [Read more…]

Critical Warning for South Africa

Messenger of God On Wednesday 1 February 2017, God declared to me,that He is fed up and furious about what is taking place in South Africa and that His anger against the people is going to ignite, and that I should warn them incisive! The following complaints were dictated by the Holy Spirit to me … [Read more…]

Kritieke Profetiese Waarskuwing aan Suid-Afrika

Boodskapper van God Op Woensdag 1 Februarie 2017, het God vir my gese, Hy is keelvol en woedend oor dit wat in Suid – Afrika plaasvind en dat Hy Sy toorn oor die mense gaan gebied en dat ek hulle indringend moet waarsku! Die volgende aanklagtes het die Heilige Gees Sondag 5 Februarie, aan my … [Read more…]