Openbaring – onsettende eenvoud

Die onsettende eenvoud van die boek Openbaring (geskryf in die jaar 95 NC) Openbaring 1   ‘n Verheerlikte Jesus openbaar Hom aan ons – lees die profesie – Hy gaan kom met die wolke – sewe briewe aan sewe gemeentes (meld 2 keer naby/gou) Openbaring 2 & 3 (die kerk periode van 2000 jaar) Sewe fiesiese … [Read more…]

Hiperkritieke waarskuwings – Bybelse profesië

Daar is nie meer tyd nie!! Finale praktiese tekens en gebeure onder ons oë kondig Jesus se nabye koms aan!   – Tyd versnel astronomies, ‘n naweek word ‘n dag, ‘n week word ‘n naweek, ‘n   maand word twee weke en ‘n jaar word ses maande (Matt 24:22) – Duisende Chinese winkels en artikels hier en … [Read more…]

Profetiese gebeure en vervullings

Tyd verkort dramaties Matt 24:22 Al 10 maagde slaap geestelik Matt 25:5 Predikers en Lidmate is lou Opb 3:16 “Church-hopping” deur massas Christene eskaleer Amos 8:11-12 Massas valse leraars wêreldwyd 2Pet 2:1-23 Massiewe afval onder Christene wêreldwyd 2Thes 1:8 / 2Thes 2:3 Misleidings intensifiseer wêreldwyd Matt 24:24 Regerings wêreldwyd korrup en antichrist Ps 2:2-3 Gay/Lesbiese huwelike eskaleer Luk 17:28-30 Rykes word ryker, armes word … [Read more…]

Die ontvlugting

 (Lukas 21 v 36) JES 26; 19-21  U dode sal herlewe, my lyke sal opstaan.  Waak op en jubel, julle wat in die stof woon! Want u dou is ‘n dou van die lig, en die aarde sal aan skimme die lewenslig skenk. Kom, my volk, gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter … [Read more…]